Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday165
mod_vvisit_counterYesterday62
mod_vvisit_counterThis week227
mod_vvisit_counterLast week864
mod_vvisit_counterThis month3196
mod_vvisit_counterLast month3395
mod_vvisit_counterAll days479096
ติดต่อหน่วยงานภายใน สวพ.1

>> สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 053-114121 ถึง 5 โทรสาร 053-114126 ถึง 7
>> ประชาสัมพันธ์ 101 , 102 , 112


กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย โทรศัพท์ โทรสาร
>> งานแผน
705,111

>> งานโครงการพิเศษ 708
>> งานบริหารทั่วไป 108,113
>> งานธุรการ
109,112

>> งานการเงิน
104,105,106

>> งานพัสดุ
704,401,600

>> งานระบบคอมพิวเตอร์
400

>> งาน ยานพาหนะ
603


กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ โทรสาร
>> งานฝึกอบรม
204

>> งาน GAP
702

>> งาน GMP709
>> งานธุรการกลุ่ม703

กลุ่มวิชาการ โทรศัพท์ โทรสาร
>> กลุ่มวิชาการ
200,302,303

กลุ่มควบคุมพระราชบัญญัติ

>> งาน พ.ร.บ. 208,700,403
>> ออกและต่ออายุใบอนุญาต 713,714 714

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต โทรศัพท์ โทรสาร
>> ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ดิน ปัจจัยการผลิต สารพิษตกค้างในพืช 053-869637 ถึง 9
053-498884
053-498864

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

พยากรณ์อากาศ